lớp học đấu thầu ở hà nội - Khai giảng khóa tập huấn ngày 29/10 tại TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Chủ đề thuộc danh mục 'Quảng cáo - Dịch vụ' được đăng bởi viendaotaoesc0408, 24/10/16.

 1. viendaotaoesc0408

  viendaotaoesc0408 Thành viên cấp 1

  Tham gia:
  4/8/16
  Số bài viết:
  50
  Số lần "Thích" đã nhận:
  0
  Điểm nhận Cup:
  6
  Giới tính:
  Nữ
  Khai giảng khóa tập huấn ngày 29/10 tại TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

  Căn cứ thông tư 03/2016/TT-BKH ngày 5/5/2016 của Bộ kế hoạch và đầu tư quy định về Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu trên toàn quốc.

  Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam thông báo khai giảng khóa học Chứng chỉ đấu thầu - Chứng chỉ đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu tại Quảng Ninh - TP.Hồ Chí Minh và các thị thành trên toàn quốc

  ESC Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng và cộng tác tới Quý Cơ quan

  - Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và tuyển lựa nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (bổ sung Nghị định 58/2008/NĐ-CP

  - cứ Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 05 năm 2010 của Bộ kế hoạch&Đầu tư.

  - cứ theo TT 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng có hiệu lực từ ngày 15/9/2010 là khung pháp lý đầu tiên về đấu thầu qua mạng. Trong đó quy định rõ đối tượng vận dụng đấu thầu qua mạng là các gói thầu dịch vụ tham mưu, mua sắm hàng hóa, xây lắp thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh trong nước.

  - Căn cứ Văn bản số 128/BKHĐT-QLĐT ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Bộ kế hoạch và đầu tư về việc đôn đốc thực hiện thể nghiệm Đấu thầu qua mạng trong năm 2013;

  * MỤC ĐÍCH LỚP HỌC ĐẤU THẦU:

  - Nhằm giúp học viên hiểu và vận hành được hệ thống đấu thầu điện tử, ứng dụng trong công tác đấu thầu tại đơn vị mình, Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam kết liên với Cục Quản lý đấu thầu – Bộ KH & ĐT tổ chức khóa học “bổ dưỡng nghiệp vụ đấu thầu” với các nội dung như sau:

  (Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2016/TT-BKHĐT
  ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

  A. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU căn bản ĐỐI VỚI lựa chọn NHÀ THẦU
  Chương trình khung đào tạo đấu thầu cơ bản đối với chọn lựa nhà thầu bao gồm các chuyên đề căn bản như sau:

  1. Chuyên đề 1: Tổng quan về tuyển lựa nhà thầu

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

  - đích của lựa chọn nhà thầu;

  - Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;

  - Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;

  - Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;

  - Các khái niệm dùng trong lựa chọn nhà thầu;

  - Các đối tượng vận dụng;

  - Nguyên tắc xử lý cảnh huống trong đấu thầu.

  2. Chuyên đề 2: Kế hoạch tuyển lựa nhà thầu

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Nguyên tắc, Căn cứ đồ mưu hoạch chọn lựa nhà thầu;

  - Trình, thẩm định và duyệt y kế hoạch chọn lựa nhà thầu;

  - Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

  3. Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Quy trình tuyển lựa danh sách ngắn;

  - Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế vận dụng phương thức một tuổi một túi hồ sơ gói thầu hàng hoá, xây lắp, phi tư vấn, hổ lốn;

  - Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

  - Quy trình chào hàng cạnh tranh;

  - Quy trình chỉ định thầu;

  - Quy trình mua sắm trực tiếp;

  - Quy trình tự thực hành;

  - Quy trình tuyển lựa nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tham mưu;

  - Quy trình lựa chọn cộng đồng dự thực hành gói thầu.

  4. Chuyên đề 4: chọn lọc nhà thầu qua mạng

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

  - Khái niệm về đấu thầu qua mạng;

  - Mục đích, ích của việc khai triển đấu thầu qua mạng;

  - Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;

  - Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu nhà nước;

  - Đăng ký dự hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;

  - Quy trình tổng quát thực hành tuyển lựa nhà thầu qua mạng;

  - Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

  - Kế hoạch tổng thể và lịch trình vận dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

  5. Chuyên đề 5: hợp đồng

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Nguyên tắc chung của hợp đồng;

  - Hồ sơ hiệp đồng;

  - Điều kiện ký kết giao kèo;

  - Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hiệp đồng;

  - đảm bảo thực hiện hợp đồng; tạm ứng, tính sổ; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý giao kèo;

  - Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.

  6. Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm luật pháp về đấu thầu

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Quản lý nhà nước về hoạt động chọn lựa nhà thầu;

  - Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

  - Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

  - Thanh tra, rà soát và giám sát các hoạt động đấu thầu.

  CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU căn bản ĐỐI VỚI tuyển lựa NHÀ ĐẦU TƯ
  Chương trình khung đào tạo đấu thầu cơ bản đối với chọn lọc nhà đầu tư bao gồm các chuyên đề cơ bản như sau:

  Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà đầu tư

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

  - Mục tiêu của chọn lọc nhà đầu tư;

  - Quá trình hình thành và phát triển công tác tuyển lựa nhà đầu tư tại Việt Nam;

  - Tác động của đấu thầu trong quá trình khai triển dự án;

  - Các khái niệm dùng trong tuyển lựa nhà đầu tư;

  - Các đối tượng ứng dụng;

  - Nguyên tắc xử lý cảnh huống trong đấu thầu.

  Chuyên đề 2: Quy định chung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đầu tư dự án có dùng đất

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Các pháp luật có liên can đến dự án đầu tư;

  - Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);

  - Dự án đầu tư có sử dụng đất.

  Chuyên đề 3: Sơ tuyển và kế hoạch tuyển lựa nhà đầu tư

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Sơ tuyển;

  - Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.

  Chuyên đề 4: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

  - Quy trình đấu thầu rộng rãi;

  - Quy trình đấu thầu rộng rãi dự án PPP nhóm C;

  - Quy trình chỉ định thầu.

  Chuyên đề 5: Quy trình tuyển lựa nhà đầu tư thực hành dự án đầu tư có sử dụng đất

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Quy trình đấu thầu rộng rãi;

  - Quy trình chỉ định thầu.

  Chuyên đề 6: hiệp đồng

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Nguyên tắc chung của giao kèo;

  - Hồ sơ hiệp đồng;

  - Điều kiện ký kết hiệp đồng;

  - Bảo đảm thực hiện giao kèo; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý giao kèo;

  - Quản lý, giám sát thực hành hợp đồng dự án.

  Chuyên đề 7: đảm bảo liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm luật pháp về đấu thầu

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Quản lý nhà nước về hoạt động chọn lọc nhà đầu tư;

  - Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

  - Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

  - Thanh tra, thẩm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

  - Những học viên ở xa và không có điều kiện THAM GIA lớp học Viện có thề linh động về thời kì và gửi bài giảng trực tiếp qua email để thuận tiện cho các học viên.

  Xem thêm khóa đào tạo lop hoc bat dong san

  Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam
  Tòa nhà HH1C - Phòng 1226 - Bán Đảo Linh Đàm - TP.Hà Nội
  Điện thoại : +84(4) 36419720 - Fax: +84(4) 36419719

  Hotline: 0963.500.911 - 0915.500.911
  Email: daotaoesc@gmail.com[/email[/email[/email[/email[/email[/email[/email
   

Ủng hộ diễn đàn