cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Chủ đề thuộc danh mục 'Quảng cáo - Dịch vụ' được đăng bởi lekhahieu22, 15/9/16.

 1. lekhahieu22

  lekhahieu22 Thành viên cấp 1

  Tham gia:
  13/8/16
  Số bài viết:
  35
  Số lần "Thích" đã nhận:
  0
  Điểm nhận Cup:
  6
  Giới tính:
  Nữ
  Căn cứ thông tư 03/2016/TT-BKH ngày 5/5/2016 của Bộ kế hoạch và đầu tư quy định về Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu trên toàn quốc.

  Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam thông báo khai giảng khóa học Lớp học đấu thầu - Lớp học đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu - Ch tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh và các thành thị trên toàn quốc

  ESC Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng và cộng tác tới Quý Cơ quan

  - cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và tuyển lựa nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (bổ sung Nghị định 58/2008/NĐ-CP

  - cứ Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 05 năm 2010 của Bộ kế hoạch&Đầu tư.

  - cứ theo TT 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng có hiệu lực từ ngày 15/9/2010 là khung pháp lý trước hết về đấu thầu qua mạng. Trong đó quy định rõ đối tượng áp dụng đấu thầu qua mạng là các gói thầu dịch vụ tham mưu, mua sắm hàng hóa, xây lắp ưng chuẩn hình thức đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh trong nước.

  - Căn cứ Văn bản số 128/BKHĐT-QLĐT ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Bộ kế hoạch và đầu tư về việc đôn đốc thực hành thí nghiệm Đấu thầu qua mạng trong năm 2013;

  * MỤC ĐÍCH LỚP HỌC ĐẤU THẦU:

  - Nhằm giúp học viên hiểu và vận hành được hệ thống đấu thầu điện tử, ứng dụng trong công tác đấu thầu tại đơn vị mình, Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam liên kết với Cục Quản lý đấu thầu – Bộ KH & ĐT tổ chức khóa học “bổ dưỡng nghiệp vụ đấu thầu” với các nội dung như sau:

  (Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2016/TT-BKHĐT
  ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

  A. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU căn bản ĐỐI VỚI chọn lọc NHÀ THẦU
  Chương trình khung đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu bao gồm các chuyên đề căn bản như sau:

  1. Chuyên đề 1: Tổng quan về chọn lọc nhà thầu

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Mục tiêu của tuyển lựa nhà thầu;

  - Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;

  - Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;

  - Tác động của đấu thầu trong quá trình khai triển dự án;

  - Các khái niệm dùng trong lựa chọn nhà thầu;

  - Các đối tượng vận dụng;

  - Nguyên tắc xử lý cảnh huống trong đấu thầu.

  2. Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

  - Nguyên tắc, cứ đồ mưu hoạch chọn lọc nhà thầu;

  - Trình, giám định và duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

  - Nội dung kế hoạch chọn lựa nhà thầu.

  3. Chuyên đề 3: Quy trình chọn lựa nhà thầu

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

  - Quy trình chọn lựa danh sách ngắn;

  - Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế ứng dụng phương thức một tuổi một túi hồ sơ gói thầu hàng hoá, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp;

  - Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế ứng dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

  - Quy trình chào hàng cạnh tranh;

  - Quy trình chỉ định thầu;

  - Quy trình mua sắm trực tiếp;

  - Quy trình tự thực hiện;

  - Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân chủ nghĩa cung cấp dịch vụ tư vấn;

  - Quy trình tuyển lựa cộng đồng dự thực hiện gói thầu.

  4. Chuyên đề 4: lựa chọn nhà thầu qua mạng

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Khái niệm về đấu thầu qua mạng;

  - Mục đích, lợi ích của việc khai triển đấu thầu qua mạng;

  - Kinh nghiệm quốc tế và quá trình khai triển đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;

  - Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu nhà nước;

  - Đăng ký dự hệ thống mạng đấu thầu nhà nước và các tổn phí trong đấu thầu qua mạng;

  - Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng;

  - bổn phận của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu nhà nước;

  - Kế hoạch tổng thể và lịch trình ứng dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

  5. Chuyên đề 5: hợp đồng

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Nguyên tắc chung của hợp đồng;

  - Hồ sơ giao kèo;

  - Điều kiện ký kết hiệp đồng;

  - Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hợp đồng;

  - đảm bảo thực hành hiệp đồng; tạm ứng, tính sổ; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hiệp đồng;

  - Quản lý, giám sát thực hành hiệp đồng.

  6. Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm luật pháp về đấu thầu

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Quản lý nhà nước về hoạt động chọn lựa nhà thầu;

  - Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

  - Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

  - Thanh tra, thẩm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

  CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU cơ bản ĐỐI VỚI chọn lọc NHÀ ĐẦU TƯ

  Chương trình khung đào tạo đấu thầu cơ bản đối với tuyển lựa nhà đầu tư bao gồm các chuyên đề căn bản như sau:

  Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà đầu tư

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Mục tiêu của chọn lọc nhà đầu tư;

  - Quá trình hình thành và phát triển công tác lựa chọn nhà đầu tư tại Việt Nam;

  - Tác động của đấu thầu trong quá trình khai triển dự án;

  - Các khái niệm dùng trong tuyển lựa nhà đầu tư;

  - Các đối tượng ứng dụng;

  - Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

  Chuyên đề 2: Quy định chung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đầu tư dự án có sử dụng đất

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Các pháp luật có liên can đến dự án đầu tư;

  - Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);

  - Dự án đầu tư có sử dụng đất.

  Chuyên đề 3: Sơ tuyển và kế hoạch tuyển lựa nhà đầu tư

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Sơ tuyển;

  - Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.

  Chuyên đề 4: Quy trình tuyển lựa nhà đầu tư thực hành dự án PPP

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Quy trình đấu thầu rộng rãi;

  - Quy trình đấu thầu rộng rãi dự án PPP nhóm C;

  - Quy trình chỉ định thầu.

  Chuyên đề 5: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có dùng đất

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

  - Quy trình đấu thầu rộng rãi;

  - Quy trình chỉ định thầu.

  Chuyên đề 6: giao kèo

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

  - Nguyên tắc chung của hợp đồng;

  - Hồ sơ hiệp đồng;

  - Điều kiện ký kết hợp đồng;

  - đảm bảo thực hành hiệp đồng; tạm ứng, tính sổ; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hiệp đồng;

  - Quản lý, giám sát thực hành hiệp đồng dự án.

  Chuyên đề 7: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

  - Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà đầu tư;

  - Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

  - Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

  - Thanh tra, rà soát và giám sát các hoạt động đấu thầu.

  - Những học viên ở xa và không có điều kiện dự lớp học Viện có thề linh động về thời kì và gửi bài giảng trực tiếp qua email để tiện lợi cho các học viên.

  Xem thêm khóa đào tạo lop hoc quan ly du an

  Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam
  Tòa nhà HH1C - Phòng 1226 - Bán Đảo Linh Đàm - TP.Hà Nội
  Điện thoại : +84(4) 36419720 - Fax: +84(4) 36419719

  Hotline: 0963.500.911 - 0915.500.911
  Email: daotaoesc@gmail.com[/email[/email[/email[/email[/email

  Tag:

  Viện ESC Việt Nam tổ chức các lớp học đấu thầu tại tỉnh sau đây:

  Phú Yên - Quảng Bìn -Quảng Nam - Quảng Ngãi - Quảng Ninh - Quảng Trị - Sóc Trăng - Sơn La -Tây Ninh - Thái Bình - Thái Nguyên - Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế - Tiền Giang - Hồ Chí Minh - Trà Vinh - Tuyên Quang- Vĩnh Long - Vĩnh Phúc - Yên Bái - An Giang - Bà Rịa - Vũng Tàu - Bạc Liêu - Bắc Kạn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Bến Tre - Bình Dương - Bình Định - Bình Phước - Bình Thuận - Cà Mau - Cao Bằng - Cần Thơ - Đà Nẵng - Đắc Lắk - Đắc Nông - Điện Biên - Đồng Nai - Đồng Tháp - Gia Lai - Hà Giang - Hà Nam - Hà Nội - Hà Tây - Hà Tĩnh - Hải Dương - Hải Phòng - Hậu Giang - Hoà Bình - Hưng Yên - Khánh Hoà - Kiên Giang - Kon Tum - Lai Châu - Lâm Đồng - Lạng Sơn - Lào Cai - Long An - Nam Định - Nghệ An- Ninh Bình - Ninh Thuận - Phú Thọ
   

Ủng hộ diễn đàn