đấu thầu bộ kế hoạch

Chủ đề thuộc danh mục 'Quảng cáo - Dịch vụ' được đăng bởi viendaotaoesc0408, 10/9/16.

 1. viendaotaoesc0408

  viendaotaoesc0408 Thành viên cấp 1

  Tham gia:
  4/8/16
  Số bài viết:
  50
  Số lần "Thích" đã nhận:
  0
  Điểm nhận Cup:
  6
  Giới tính:
  Nữ
  Căn cứ thông tư 03/2016/TT-BKH ngày 5/5/2016 của Bộ kế hoạch và đầu tư quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu trên toàn quốc.

  Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam thông báo khai giảng khóa học Bồi dưỡng đấu thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư - Chứng chỉ đấu thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên toàn quốc

  ESC Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác tới Quý Cơ quan

  - Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (bổ sung Nghị định 58/2008/NĐ-CP

  - Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 05 năm 2010 của Bộ kế hoạch&Đầu tư.

  - cứ theo TT 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 quy định chi tiết thể nghiệm đấu thầu qua mạng có hiệu lực từ ngày 15/9/2010 là khung pháp lý đầu tiên về đấu thầu qua mạng. Trong đó quy định rõ đối tượng áp dụng đấu thầu qua mạng là các gói thầu dịch vụ tham vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp chuẩn y hình thức đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh trong nước.

  - cứ Văn bản số 128/BKHĐT-QLĐT ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Bộ kế hoạch và đầu tư về việc đôn đốc thực hành thí điểm Đấu thầu qua mạng trong năm 2013;

  * MỤC ĐÍCH LỚP HỌC ĐẤU THẦU:

  - Nhằm giúp học viên hiểu và vận hành được hệ thống đấu thầu điện tử, áp dụng trong công tác đấu thầu tại đơn vị mình, Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam liên kết với Cục Quản lý đấu thầu – Bộ KH & ĐT tổ chức khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu” với các nội dung như sau:

  (Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2016/TT-BKHĐT
  ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

  A. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU
  Chương trình khung đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu bao gồm các chuyên đề cơ bản như sau:

  1. Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu;

  - Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;

  - Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;

  - Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;

  - Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;

  - Các đối tượng áp dụng;

  - Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

  2. Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

  - Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

  - Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

  3. Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Quy trình lựa chọn danh sách ngắn;

  - Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hoá, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp;

  - Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

  - Quy trình chào hàng cạnh tranh;

  - Quy trình chỉ định thầu;

  - Quy trình mua sắm trực tiếp;

  - Quy trình tự thực hiện;

  - Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;

  - Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.

  4. Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Khái niệm về đấu thầu qua mạng;

  - Mục đích, lợi ích của việc triển khai đấu thầu qua mạng;

  - Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;

  - Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

  - Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;

  - Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng;

  - Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

  - Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

  5. Chuyên đề 5: Hợp đồng

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Nguyên tắc chung của hợp đồng;

  - Hồ sơ hợp đồng;

  - Điều kiện ký kết hợp đồng;

  - Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hợp đồng;

  - Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

  - Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.

  6. Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu;

  - Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

  - Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

  - Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.


  CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

  Chương trình khung đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà đầu tư bao gồm các chuyên đề cơ bản như sau:

  Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà đầu tư

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Mục tiêu của lựa chọn nhà đầu tư;

  - Quá trình hình thành và phát triển công tác lựa chọn nhà đầu tư tại Việt Nam;

  - Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;

  - Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà đầu tư;

  - Các đối tượng áp dụng;

  - Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

  Chuyên đề 2: Quy định chung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đầu tư dự án có sử dụng đất

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Các pháp luật có liên quan đến dự án đầu tư;

  - Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);

  - Dự án đầu tư có sử dụng đất.

  Chuyên đề 3: Sơ tuyển và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Sơ tuyển;

  - Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.

  Chuyên đề 4: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Quy trình đấu thầu rộng rãi;

  - Quy trình đấu thầu rộng rãi dự án PPP nhóm C;

  - Quy trình chỉ định thầu.

  Chuyên đề 5: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Quy trình đấu thầu rộng rãi;

  - Quy trình chỉ định thầu.

  Chuyên đề 6: Hợp đồng

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Nguyên tắc chung của hợp đồng;

  - Hồ sơ hợp đồng;

  - Điều kiện ký kết hợp đồng;

  - Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

  - Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng dự án.

  Chuyên đề 7: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

  Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà đầu tư;

  - Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

  - Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

  - Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

  - Những học viên ở xa và không có điều kiện tham dự lớp học Viện có thề linh động về thời gian và gửi bài giảng trực tiếp qua email để tiện lợi cho các học viên.

  Xem thêm khóa đào tạo Chứng chỉ an toàn lao động

  Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam
  Tòa nhà HH1C - Phòng 1226 - Bán Đảo Linh Đàm - TP.Hà Nội
  Điện thoại : +84(4) 36419720 - Fax: +84(4) 36419719

  Hotline: 0963.500.911 - 0915.500.911
  Email: daotaoesc@gmail.com[/email[/email[/email

  Tag:

  Viện ESC Việt Nam tổ chức các lớp học đấu thầu tại tỉnh sau đây:

  Phú Yên - Quảng Bìn - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Quảng Ninh - Quảng Trị - Sóc Trăng - Sơn La -Tây Ninh - Thái Bình - Thái Nguyên - Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế - Tiền Giang - Hồ Chí Minh - Trà Vinh - Tuyên Quang- Vĩnh Long - Vĩnh Phúc - Yên Bái - An Giang - Bà Rịa - Vũng Tàu - Bạc Liêu - Bắc Kạn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Bến Tre - Bình Dương - Bình Định - Bình Phước - Bình Thuận - Cà Mau - Cao Bằng - Cần Thơ - Đà Nẵng - Đắc Lắk - Đắc Nông - Điện Biên - Đồng Nai - Đồng Tháp - Gia Lai - Hà Giang - Hà Nam - Hà Nội - Hà Tây - Hà Tĩnh - Hải Dương - Hải Phòng - Hậu Giang - Hoà Bình - Hưng Yên - Khánh Hoà - Kiên Giang - Kon Tum - Lai Châu - Lâm Đồng - Lạng Sơn - Lào Cai - Long An - Nam Định - Nghệ An- Ninh Bình - Ninh Thuận - Phú Thọ
   

Ủng hộ diễn đàn